Algemene informatie Zonne-Wende

 1. Over locatie Zonnekracht
 2. Algemene Voorwaarden
 3. Privacy reglement
1. Over locatie Zonnekracht

Zonnekracht is de hoofdweg van het duurzaam bedrijventerrein Oosterweilanden. Onze locatie bevindt zich op dit terrein aan de Waterkracht. Op het bedrijventerrein (in ontwikkeling) is veel aandacht voor de natuur. Vanaf onze locatie zijn er verrassende wandelmogelijkheden.
In de naaste omgeving is er veel natuurschoon zoals de Engbertsdijkvenen en de Fayersheide.

 zelfverzorging – overnachten

Tijdens cursusdagen geldt het concept “zelfverzorging”. Dat wil zeggen dat je je eigen maaltijd kunt meenemen. Er is een kleine keuken, incl koelkast.
Wil je ook overnachten? We hebben een paar Overnachtingsmogelijkheden in de buurt van onze cursuslocatie op een rijtje gezet. Voor vragen en boeking kun je zelf rechtstreeks contact met de aanbieder opnemen. Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van Zonne-Wende. 

in de ruimte

De ruimte van Zonne-Wende wordt niet betreden met schoenen waarmee je van buiten komt.
– (op dit moment) Voor de dans zijn er zwarte sokken beschikbaar die worden over de schoenen getrokken ter bescherming van de vloer en voor de akoestiek. 
Liever niet op blote voeten in de ruimte dansen.
– Er is een Luchtreiniger (HEPA/UV) aanwezig.

bereikbaarheid – parkeren

Gelegen aan de splitsing/kruispunt Almelo-Noord van de N36. Volg de Rusluieweg / richting Zandafgraving Oosterweilanden. De eerste afslag is Zonnekracht. Je kunt rechts of links. De verbindende Waterkracht ligt in het midden. Je ziet aan de voorkant Bouwbedrijf Barend, Waterkracht 10.
Zonne-Wende heeft een eigen ingang aan de linkerzijde. Parkeren (gratis) kan aan de Waterkracht en bij voorkeur niet op het terrein van het gebouw zelf, of anders in overleg.

2. Algemene voorwaarden

afwezigheid

 • Afmelden voor een dans sessie, bij voorkeur minimaal 2 uur voor aanvang. In overleg is het altijd mogelijk een les op een ander tijdstip of locatie in te halen. Er wordt geen cursusgeld teruggegeven.
 • Afmelden voor een coaching sessie, bij voorkeur minimaal 2 uur voor aanvang.

veiligheid/gezondheid

 • Zonne-Wende is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van persoonlijke spullen.
 • Deelname aan danscursussen en coaching consulten is op eigen risico. Je bent verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke gezondheid/welzijn.
 • Als er sprake is van lichamelijke of psychische klachten, bespreek dit dan tijdig met me.

cursusgeld dansdagen / dansweekenden

Het cursusgeld wordt voorafgaand in rekening gebracht.
Bij afmelding binnen 14 dagen voor aanvang van een dansweekend wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht voor de gemaakte voorbereidings-cursuskosten.

Bij afmelding binnen 2 dagen voor aanvang van een dansdag of dansweekend wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. In gezamenlijk overleg is het bespreken van een alternatief mogelijk.
Er wordt geen geld terug gegeven. Je aanmelding is definitief als het cursusgeld betaald is.

verblijfskosten dansweekend

Informatie over verblijfskosten verschilt per locatie.
Bij annulering gelden daarom de voorwaarden van de cursuslocatie. Zonne-Wende is daarvoor niet verantwoordelijk.

tweewekelijkse cursus Sacred Dance (sept – dec / jan – juni)

 • Inschrijving voor de tweewekelijkse cursussen geldt voor het hele blok (sept-dec en jan-juni). Indien je een les niet kunt, kun je deze op een andere locatie inhalen.
 • Indien een les op verzoek van de docent niet door kan gaan, wordt in eerste instantie altijd naar een inhaal mogelijkheid gezocht. Is dat niet mogelijk dan wordt het lesgeld voor deze les gecompenseerd bij een volgend cursusblok.
 • Indien een les of meerdere lessen niet door kunnen gaan vanwege externe calamiteiten (bijv. natuurramp, brand locatie, lockdown, pandemie) wordt geen restitutie van het lesgeld gegeven. Uiteraard doen we ons uiterste best om een passend alternatief aan te bieden na de calamiteit.

privacy

 • Bij aanmelding is een aantal gegevens noodzakelijk voor de administratie. Je ontvangt af en toe een e-mail en nieuwsbrief met actuele informatie over de lessen, dansdagen en dergelijke.
 • Tijdens cursussen of dansdagen mogen er geen foto- of filmopnames gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming.

algemeen

 • Deelname aan workshops, lessen, dansdagen betekent dat je op de hoogte bent van deze algemene informatie en akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacyreglement.
3. Privacy reglement

Zonne-Wende is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens dienstverlener en functionaris gegevensbescherming:
Naam dienstverlener, tevens functionaris: J. de Witte, contact@zonne-wende.nl
Website: www.zonne-wende.nl
Welhaak 31, 7672 AB Vriezenveen. Telefoon +31(0)614450201

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bij individuele coaching (via gesprek en/of behandeling) wordt een dossier gemaakt. Daarin noteren wij relevante medische en/of persoonlijke-sociale gegevens (zoals behandelvraag, coachingsdoelen, afspraken, informatie over werk- en woonsituatie).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
– Voor betalingen.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– We kunnen je bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voldoen aan wettelijke verplichting (waaronder belastingaangifte)

Als je <16 jaar bent, noteren we ook naam, adres, telefoonnummer en mailadres van je ouders. We vragen ook om schriftelijke toestemming van je ouders.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Afhankelijk van de dienst, met een maximum van 15 jaar (conform WGBO)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 • Bij een eerste consult vragen wij je toestemming voor het vastleggen en verwerken van je gegevens.
 • Voor deelnemers aan de danscursus wordt een toestemming gevraagd via ‘beantwoorden mail’.
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doeleinde nodig is.
 • Je hebt recht op intrekking van de verleende toestemming*.
 • Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens.*
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan bij Zonne-Wende en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

*Dit kun je schriftelijk of per mail aan Zonne-Wende doorgeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Zonne-Wende wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden:
Zonne-Wende verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken:
Zonne-Wende gebruikt slechts technische en functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Onze website is voorzien van een SSL certificaat.
Indien je een aanmeld- of contactformulier op onze website invult, worden je ingevulde gegevens beveiligd verstuurd (SSL) alleen naar Zonne-Wende.
Onze computers zijn beveiligd. Betreffende dossiers zijn opgeborgen in afgesloten kastruimtes.