coaching bedrijven

Telkens blijkt opnieuw, wie de leiding neemt over het eigen leven, zal nieuwe bewuste keuzes maken. En anderen als vanzelf inspireren.

Sinds 2006 adviseer en coach ik mensen in organisaties bij vraagstukken van persoonlijk en zakelijk functioneren.

Werkwijze

De coaching is erop gericht de werkelijke drijfveren en creatieve krachten van mensen opnieuw te ontdekken.
We brengen in kaart waar iemand staat, wat iemand wil en hoe dat bereikt kan worden.

Elk coachingstraject is maatwerk. Verschillende methodieken zet ik in, passend bij de cliënt, de leerdoelen en de organisatie. Naast fysieke face-to-face momenten, kan e-coaching worden ingezet om het ontwikkelproces tussentijds te continueren en te versterken.

Resultaat

Mensen leren om meer vanuit zichzelf, dus vanuit hun eigen kracht en kwaliteiten, te leven en te werken. Bij coaching wordt voortdurend de verbinding gelegd tussen de persoonlijke- en de organisatiedoelstellingen.

“Mensen krijgen een duidelijker beeld van wie ze zijn en wat ze werkelijk willen. En wat ze tegenhoudt om de keuzes te maken die leiden tot verdieping en vernieuwde bewustwording en levenskracht.”

Aandachtsgebieden
  • Persoonlijk/Innerlijk leiderschap: bewust en authentiek
  • Begeleiding bij stress, ziekteverzuim, burn-out, gezondheid
  • Loopbaancoaching, outplacement
  • Talentontwikkeling
  • Sparringpartner directeur, zzp-er