dans als therapie

This post is also available in: Deutsch

Positieve krachten in jezelf activeren voor herstel en balans door dans en coaching.


Veel mensen zijn het contact met hun lichaam kwijt, en weten niet meer hoe ze bij hun gevoel komen.

  • Heb je lichamelijke klachten?
  • Zit je niet lekker in je vel?
  • Heb je angst en pieker je veel?

Je wilt wel vrijuit bewegen, maar heb je geen idee hoe te beginnen. Laat mij je helpen, ik dans graag mee.
Blokkades komen als vanzelf in beweging.

Danstherapie Twente: positieve krachten activeren 

Ieder mens heeft een positieve en gave kern. Door teleurstellingen en soms ingrijpende ervaringen komt op die gave kern een laag met negatieve, belemmerende gevoelens te liggen. In de loop der jaren bedekken we die laag (bewust of onbewust) weer met een ‘glanzend laagje lak’. Want stel je voor dat je laat zien wie je werkelijk bent! We kunnen zelfs gaan geloven dat dit laklaagje is wat we werkelijk zijn.

Zo raken we langzaam verwijderd van onze kern, wie we werkelijk zijn.

Doel: Ik-versterkend

Al dansend word je stap voor stap van diepere (ziels-) verlangens bewust gemaakt. Zo kun je weer terugkeren naar je oorspronkelijke Ik,  je ware Zelf. Daardoor komen positieve krachten in je vrij. En komt meer rust, levensvertrouwen en levensblijheid.

Methode Querido

De basis van deze methode is de gedachte (en het gevoel) dat de mens in wezen goed en zuiver is. Een creatie van het Goddelijke, de Levensbron, of hoe men de Schepper van de schepping ook maar noemen wil.
In de danstherapie gaan we weer terug, om weer “jezelf” te worden. Gedrag kun je veranderen, je ware wezenskern is zichzelf en is uniek.

danstherapie twente“Het Ik is dat deel van onszelf, dat Echt is, dat rechtstreeks uit de Bron komt en waar niets op- of aangeplakt of afgehaald moet worden om het iets anders te doen lijken dan het is. Dat gebeurt namelijk vaak omdat we geaccepteerd willen worden of omdat we denken dat we dan meer ‘waard’ zijn. Ieder mens heeft zijn eigen unieke onvervormbare waarde en die is altijd honderd procent.”
Charlotte Querido, psychiater

Voor wie is dans als therapie geschikt?

Het is geschikt voor jong en oud, lenig of minder soepel. Je bent niet je aandoening. Het accent ligt op wie jij bent en wat er (nog wel) mogelijk is.
Wat er voor jou toe doet. Wat jou in de weg staat om meer jezelf te zijn en het leven te kunnen leiden zoals je dat werkelijk wilt. Ook al heb je klachten en aandoeningen.

Eenvoud staat centraal

Eenvoud in beweging geeft rust, verdiept en stimuleert om grenzen te verleggen. Het brengt lichaam en ziel bijeen. Zo kan een “grotere” verbinding ervaren worden, waardoor je eigen ik-kracht gevoeld wordt. Je komt steeds weer terug bij een zuiver middelpunt, in jezelf.
Het laat je ervaren wat je doet in het hier en nu.

Opbouw van een sessie 

Elke sessie heeft een thema en een vaste opbouw. Het duurt ongeveer 2 uur. Als danstherapeut dans ik natuurlijk zelf mee.

“We starten met een warming-up focus, concentratie, discipline en daadkracht.
Vrije expressie en vaste structuur wisselen elkaar af.
Soms verstild naar binnen, soms energiek naar buiten gericht, of sociaal samen delend. Meditation des Tanzes-Sacred Dance is een vast onderdeel.
We ronden af met een meditatie en een gevoelsoefening.”

Basis van danstherapie Twente

Ik ben o.a. opgeleid tot Danstherapeut methode Querido aan Artez Hogeschool voor de Kunsten en tot docent Meditation des Tanzes-Sacred Dance aan het Ausbildungsinstituut van Friedel Kloke-Eibl in Duitsland.

Prive sessie of groep

In principe geef ik danstherapie individueel. Bij voldoende belangstelling kan er een kleine groep starten in 2022. Er vindt altijd een kennismaking en/of intakegesprek plaats.  Heb je belangstelling of wil je er meer over weten? Neem dan contact met mij op.

“Met de dans raak je dus aan het diepste van het menselijk bestaan, aan de oergrond. Daar is het oerritme van het leven. Heb je daarvan ook maar het geringste ervaren, dan heb je iets van je oorspronkelijke wezenskern, je werkelijke IK, te pakken. En daar staat de volle levensstroom uit de Levensbron op gericht. Vanuit het Ik is de genezende stroom voelbaar. Je staat in het volle licht. Ook als is dat in het begin maar een klein straaltje…dat geeft niet.”
Charlotte Querido, psychiater

Misschien vind je deze links interessant:

Dans in Zorginstellingen in Twente:  Levensdans
Mijn persoonlijke weg in de dans lees je in mijn biografie.
Een video van Universiteit Nederland:  Kun je een depressie wegdansen?