privacystatement – kwaliteit/klachten

Zonne-Wende, praktijk voor dans en coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, inclusief deelname Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen (WKKG):

Contactgegevens dienstverlener en functionaris gegevensbescherming:

Naam dienstverlener, tevens functionaris: J. de Witte, contact@zonne-wende.nl
Website: https://www.zonne-wende.nl
Welhaak 31, 7672 AB Vriezenveen. Telefoon +31(0)614450201

Persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bij individuele coaching (via gesprek en/of behandeling) wordt een dossier gemaakt. Daarin noteren wij relevante medische en/of persoonlijke-sociale gegevens (zoals behandelvraag, coachingsdoelen, afspraken, informatie over werk- en woonsituatie).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

– Voor betalingen.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– Voldoen aan wettelijke verplichting (waaronder belastingaangifte)

Als je <16 jaar bent, noteren we ook naam, adres, telefoonnummer en mailadres van je ouders. We vragen ook om schriftelijke toestemming van je ouders.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Afhankelijk van de dienst, met een maximum van 15 jaar (conform WGBO)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  • Bij een eerste consult vragen wij je toestemming voor het vastleggen en verwerken van je gegevens.
  • Van je toestemming wordt een aantekening in je dossier gemaakt.
  • Voor deelnemers aan de danscursus wordt een toestemming gevraagd via ‘beantwoorden mail’.
  • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doeleinde nodig is.
  • Je hebt recht op intrekking van de verleende toestemming*.
  • Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens.*
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan bij Zonne-Wende en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

*Dit kun je schriftelijk of per mail aan Zonne-Wende doorgeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zonne-Wende wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonne-Wende verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zonne-Wende gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website is voorzien van een SSL certificaat

  • Berichten door jou geplaatst op onze Facebook- en Linkedinpagina zijn openbaar toegankelijk.
  • Indien u een aanmeld- of contactformulier op onze website invult, worden uw ingevulde gegevens beveiligd en encrypted verstuurd (SSL) alleen naar Zonne-Wende.
  • Onze computers zijn beveiligd. Betreffende dossiers zijn opgeborgen in afgesloten kastruimtes.
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Zonne-Wende vindt kwaliteit en transparantie belangrijk. Heb je vragen of onduidelijkheden laat het ons weten.
Zonne-Wende is op basis van de Weg Kwaliteit, Klachten en Geschillen onder nummer 3868 aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.