sacred dance

sacred dance overijssel

Meditation des Tanzes – Sacred Dance…

Verbonden in de cirkel kunnen we harmonie, vreugde en stilte vinden. De dans kan een weg in bewustwording zijn om meer tot jezelf te komen. Elke dans kent een eigen choreografie met een universele symboliek.

De nadruk ligt niet op prestatie of het perfecte plaatje. Goed of fout bestaat niet, je kunt telkens opnieuw beginnen.
In het hier en nu, zonder oordeel.

Balans – helende werking

Sacred duidt op ‘heilig’. Heilig betekent heilzaam-helend. De dans levert een grote bijdrage aan je geestelijke en fysieke conditie.
Sacred, ook vanuit een universele visie dat ieder mens een gave kern in zich heeft. En vanuit deze kern is verbonden met andere mensen en een groter universeel bewustzijn.

Sacred Dance in Twente
dans in Deventer Zutphen
Ontstaan Meditation des Tanzes – Sacred Dance

Grondlegger van de dans is prof. Bernard Wosien (1908-1986). Hij ontwikkelde Meditation des Tanzes – Sacred Dance. Hij was balletmeester, balletdanser en choreograaf. Hij studeerde o.a. theologie en kunstgeschiedenis.

Friedel Kloke-Eibl was zijn leerlinge en naaste medewerker. Zij heeft deze dans verder ontwikkeld. Rondom een middelpunt, dansen wij choreografieën van Bernard Wosien, Friedel Kloke-Eibl en Saskia Kloke.

Link naar Ausbildungsinstitut Meditation des Tanzes – Sacred Dance

“Het instuderen van een dans is de diepste vorm van herinnering. Hier wordt de mens in zijn hele wezen uitgedaagd. Hij vindt hierbij uiteindelijk zichzelf, maar ook de ander, zijn groep, zijn medemens. Dans is voor hem een middel tot zelfverwerkelijking. Niet in de laatste plaats drukt de mens pure vreugde en gelukzaligheid in de dans uit. Dit geeft hem glans en bevlogenheid in het vieren van zijn leven”. Bernhard Wosien

Dans in de kerk

Op verzoek geef ik workshops voor kerken. Lees meer

Docenten in Nederland
Meditation des Tanzes – Sacred Dance Nederland: (flyer)NEDERLAND MdT 2020