Meditation des Tanzes – Sacred Dance

Bij Zonne-Wende kun je deelnemen aan Meditation des Tanzes – Sacred Dance. Sacred Dance kan je helpen bij het vergroten van bewustwording en het vinden van je balans, het leert je om stevig met je voeten op de grond te staan en je aandacht erbij te houden.

Oorsprong

Grondlegger van Meditation des Tanzes – Sacred Dance was Prof. Bernhard Wosien (1908-1986). Wosien studeerde theologie en kunstgeschiedenis. Hij was balletmeester, balletdanser en choreograaf. Friedel Kloke-Eibl, zijn leerlinge en naaste medewerkster, heeft Meditation des Tanzes wereldwijd verder ontwikkeld. Haar dansen en choreografieën weerspiegelen levensthema’s en universele wetten. 

Muziek, passen en gebaren drukken schoonheid en harmonie uit. Samen dansen in een cirkel raakt het innerlijk. Het kan je eigen waarneming verdiepen en een weg openen naar verstilling. Rondom een middelpunt dansen wij choreografieën van Bernard Wosien, Friedel Kloke-Eibl en Saskia Kloke.

Bewustwording in het hier en nu

Al dansend kunnen we stilte, harmonie en vreugde ervaren. Je stemt je continu af op de essentie, het hier en nu. Zo kan deze dansvorm een weg in bewustwording zijn. Het gaat niet om prestatie van het “kunnen” of het perfecte plaatje. Goed of fout bestaat niet, je kunt telkens opnieuw beginnen.

“De basis van Meditation des Tanzes is
een voortdurend afstemmen op het wezenlijke.
In de dans kunnen we tot uitdrukking brengen
wat ons ten diepste beweegt.
Eigenlijk is Sacred Dance een manier van leven,
een houding, niet alleen maar een doen.”
Friedel Kloke-Eibl

Helende werking

Sacred Dance is een universele taal van gebaar en beweging. Als je danst gebeurt er iets in je. Een dieper gevoel van ‘zijn’ en verbondenheid kan je dan ook zomaar overkomen. Sacred duidt op ‘heilig’. Heilig verwijst naar heilzaam-helend. Vanuit een universele visie staat Sacred voor de gedachte dat ieder mens een gave kern in zich heeft. Deze kern kent vele namen: het Licht, het Goddelijke, Levenskracht of hoe jij de schepper van het leven ook maar wilt noemen. Hiermee zijn wij verbonden met een groter geheel.

Sacred Dance Jeaneth

Opleiding tot docent 2011 – 2014 en Aufbaustudium 2019 aan Opleidingsinstituut Friedel Kloke-Eibl.
Sinds 2019 zit ik in de Aufbau-studiegroep en ben bevoegd om Basiscursussen namens het instituut aan te bieden. Bekijk waar we regelmatig dansen.

links:

YouTube kanaal Friedel Kloke-Eibl

Opleidingsinstituut Meditation des Tanzes – Sacred Dance

Dance-Community Meditation des Tanzes – Sacred Dance

Tijdschrift Balance

Marielle van Beek