talking circle

talking circle Een “talking circle” is een manier voor mensen om vrijuit te (leren) spreken. Zittend in een cirkel, waarbij niemand op de voorgrond treedt, is het mogelijk om vrijuit en eerlijk te praten over -grote of kleine- dingen die zij op hun hart hebben liggen.

Ongeacht of het onbelangrijk lijkt voor een ander.

Door vaak alleen al over die dingen te praten, die tot dan toe soms nog geheim waren voor andere, is al helend.

In september 2022 is er een eerste talking circle.

vrijheid van spreken

De talking circle is gebaseerd op een traditionele manier van inheemse volkeren in Noord-Amerika.  Volgens deze traditie maken we in de cirkel gebruik van een praatstok, een zogenaamde “talking stick”. Een houten stok met symbolen.

Deze methode wordt ook in organisaties toegepast.

de kunst van het luisteren

De belangrijkste regel is: wie de talking stick vasthoudt, praat. De rest beoefent het zwijgen en luisteren.
De stick staat symbool voor vrijheid van spreken. Er wordt met aandacht en met respect geluisterd naar de spreker. Uiteraard is rust en vertrouwen in de cirkel van het grootste belang. Wat in de cirkel wordt gezegd, blijft in de cirkel.

“Vertel je verhaal.
Schreeuw het uit. Schrijf het.
Fluister het als het moet.
Maar vertel het.
Sommigen zullen het niet begrijpen.
Sommigen zullen het ronduit verwerpen.
Maar velen zullen
je er dankbaar voor zijn.
En het meest
magische zal gebeuren.
Een voor een, zullen stemmen beginnen
te fluisteren, “ik ook”.
en je stam zal zich verzamelen.
En je zult nooit
meer alleen voelen.”

(L.R. Knost)

 kort samengevat:

– iedereen is welkom
– we zitten in een cirkel en wie wil kan iets delen
– de rest luistert
– wat in de groep gezegd wordt, blijft in de groep.

wanneer:

vrijdag avonden: 23 september, 28 oktober, 25 november en 16 november

Aantal mensen : 6 – 8
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Bijdrage:  vrijwillige contante bijdrage
Locatie: “Zonnekracht
Info en aanmelden: contact

talking circle vrij-uit spreken