tarieven

Kennismaking:                                   gratis (ca. 30 minuten)

tarieven particulieren:
  • intakegesprek:                          € 50,=  (bespreken vraagstelling, formuleren doelstelling, advies)
  • coaching:                                    € 60,= per uur
    coaching aanbod op maat:      Bij meerdere sessies kan een aanbod op maat gemaakt worden.
    bijvoorbeeld voor 3, 5 of 7 sessies.
  • studenten                                   € 50,= voor 2 sessies (aangepast tarief ivm Corona)
tarieven in opdracht van bedrijven en organisaties:

De inhoud en het aantal sessies is afhankelijk van je vraagstelling en de situatie op het werk.
Na een vrijblijvend intakegesprek stel ik desgewenst een persoonlijk begeleidingsadvies op.

afspraak annuleren

Annuleren van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak kosteloos. Binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

vergoedingen

belastingdienst

Scholingskosten
Coaching kan opgegeven worden als scholingskosten. Hierdoor kan je deels (30-50%) teruggave krijgen van de belastingdienst.

werkgevers

De meeste werkgevers hebben budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie.
Het is gebruikelijk dat werkgevers deels of geheel meebetalen aan coaching wanneer je kunt aantonen dat deze begeleiding bijdraagt aan jouw ontwikkeling en/of inzetbaarheid.